Fastighetsmäklare

Specialist på jord- och skogsfastigheter.

OBJEKT TILL SALU:

Klicka på respektive fastighetsbeteckning för fullständig beskrivning.

SKELLEFTEÅ ERIKSLIDEN 1:2

Tillfälle att förvärva en obebyggd skogsfastighet i Kågedalen. Areal 28 ha varav 26 ha skogsmark. Virkesförråd ca 2 350 m3sk, bonitet 3,9 m3sk/ha och år. Ingår i Björkselet-Storselet jaktlag om ca 750 ha. Fiske i Björkselbäcken mot fiskekort.

Utgångspris är 650 000 kr. Bud antas fram till 24 augusti. Efter detta datum kan fortsatt budgivning bli aktuell. Säljaren har rätt att fritt anta och förkasta lämnade bud. Spekulant är medveten om att fortsatt budgivning kan bli aktuell. Bindande avtal föreligger först när skriftlig köpehandling undertecknats. Vid lämnande av bud ska finansiering så långt möjligt vara genomtänkt och ordnad. Lånelöfte eller liknande kan komma att krävas. Bud lämnas senast måndag 24 augusti 2020 till RJ SKOG, Vretgatan 5, 931 33 SKELLEFTEÅ eller epost rjskog@telia.com. Budblankett kan laddas ned.