Fastighetsmäklare

Specialist på jord- och skogsfastigheter.

 

OBJEKT TILL SALU:

Klicka på respektive fastighetsbeteckning för fullständig beskrivning.

SKELLEFTEÅ BURTRÄSKS-LJUSVATTNET 30:1, 4:17

Skogsfastighet omfattande 113 ha. 94,2 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 10 400 m3sk, mest tall.
Bonitet 4,0. På fastigheten finns även en gammal västerbottensgård, ladugård, garage, förråd mm. Burträsks-Ljusvattnet 4:17 är en fristående villafastighet om 966 m2. Ej energideklarerad eller besiktad. Objektet säljes företrädesvis som en enhet.

Anbud lämnas senast måndag 7 oktober 2019 till RJ SKOG, Vretgatan 5, 931 33 SKELLEFTEÅ eller epost rjskog@telia.com. Anbudsblankett kan laddas ned.

 
 
 

Välarronderad skogsfastighet i två skiften i Backviken (Brattby), Burträsk. Skogsbilväg genom fastigheten ger bra tillgänglighet. Totalt 132 ha varav 115,4 ha skogsmark. Virkesförråd 13 000 m3sk. God bonitet. Gammalt gårdscentrum med flera timrade byggnader. Trevlig mindre stuga byggd 1982.

Anbud lämnas senast måndag 7 oktober 2019 till RJ SKOG, Vretgatan 5, 931 33 SKELLEFTEÅ eller epost rjskog@telia.com. Anbudsblankett kan laddas ned.