Skogskonsult

Skogsekonomisk rådgivning till enskilda.

Skogsvärdering enligt beståndsmetoden BM-WIN.

Intrångsvärdering enligt Skogsnormen.

Skogsbruksplanläggning.